Interesne dejavnosti 16/17

Tabeli interesnih dejavnosti v letu 16/17, prijavnice oddajo učenci razrednikom.

Razredna stopnja (1. – 5 razred)

Dejavnost Mentor Čas
Likovni krožek Marija Logar
Športni krožek Ermina Šimenc
Plezalni krožek Robert Grom
Rač. krožek Nejta Bremec
Pevski zbor Marija Loštrek Žižek
Kresnička (5. razred) Urška Košak
Pekarna pravljic Aleksandra Urbas, Teja Jereb
Italijanščina Amalija Lazar Bevc
Miselno ustvarjalne delavnice Nataša Kristanc
Žongliranje Robert Grom
Mladi tehnik Jasmina Buh
Dramski krožek Petra Jenko Lukan

Predmetna stopnja (6. – 9. razred)

 

Dejavnost Mentor Čas
Likovni krožek Marija Logar
Dramski krožek Mojca Klemen
Obdelava lesa Marija Logar
Biološki krožek Urška Košak
Novinarski krožek Metka Bogataj
Zgodovinski krožek Ljudmila Treven
Umetnostni krožek Marija Logar
Plezalni krožek Robert Grom
Žongliranje Robert Grom
Medgeneracijsko druženje Teja Jereb
Vesela šola Majda Prebil
Športni krožek Ermina Šimenc
Pevski zbor Marija Loštrek Žižek
Male sive celice (6. r. – 8. r.) Nataša Kristanc
Kresnička (6. in 7. razred) Urška Košak
Cankarjevo tekmovanje Ljudmila Treven
Geografski krožek Majda Prebil
Knjižničarski krožek Majda Prebil
Računalniški krožek Nejta Bremec
Angleška bralna značka Mojca Klemen
Nemška bralna značka Alenka Šemrov
3D modeliranje Nejta Bremec
Bralna značka Amalija Lazar Bevc

 

Morda vam bo všeč tudi...