Mladi raziskovalci

V okviru ZPMS Mladi raziskovalci zgodovine je letos prvič sodelovala tudi naša šola. Martin Kavčič in Andraž Trček, oba iz 9. raz., sta se pod vodstvom mentorice Ljudmile Treven lotila raziskovanja praznikov in praznovanj v šolstvu od leta 1889 do danes. Na podlagi virov (šolske kronike iz OŠ 8 talcev in OŠ Rovte, Logaških novic, ustnih virov) sta naredila prikaz in primerjavo praznikov, ki so se skozi zgodovino precej spreminjali. Raziskovalno nalogo sta predstavila konec maja na državnem srečanju na OŠ Vrhpolje nad Moravčami.

Prislužila sta si zlato priznanje. Iskrene čestitke.

  

V Avstro-Ogrski so praznovali drugačne praznike kot danes: godovni dan cesarja in cesarice (jeseni) in junija sv. Alojzija, zavetnika mladine (zaključek pouka). Obdobje stare Jugoslavije je prineslo nove praznike: dan ujedinjenja, dan miru, rojstni dan Aleksandra Karadjordjevića, materinski dan, praznovanje sv. Cirila in metoda, A. M. Slomška … Čas po drugi svetovni vojni je odpravil vse verske praznike, prinesel je nove, po ruskem vzoru: dan rdeče armade, dan JLA, Stalinov rojstni dan, dan republike, dan mladosti, dan oktobrske revolucije, dan pionirjev, dedka Mraza … in obletnice najrazličnejših partizanskih zmag. Po zlomu komunizma sta se uveljavila dva najpomembnejša državna praznika: dan samostojnosti in enotnosti ter dan državnosti, ostal je kulturni praznik, domovinsko pravico je dobil ponovno Miklavž in božič …

 

Foto: (L. Treven)

Podelitev priznanj na gradu Tuštanj

Morda vam bo všeč tudi...