Šolski zvonec

predura 07.30 – 08.15
1. URA 08.20 – 09.05
2. URA 09.10 – 09.55
glavni odmor 09.55 – 10.15
3. URA 10.15 – 11.00
4. URA 11.05 – 11.50
odmor za kosilo za 4. in 5. razred – 15 minut 11.50 – 12.05
5. URA 11.55 – 12.40
5. ura za 4. in 5. razred 12.05 – 12.50
KOSILO 12.40 – 12.55
6. URA 12.55 – 13.40
7. URA 13.45 – 14.30