Dopoldanske gov. ure 22/23

RAZREDNA STOPNJA

Razred Razrednik Gov. ura Predmet
1. Petra Jenko Lukan   Razrednik
2. Jasmina Buh   Razrednik
3. Špela Moravec   Razrednik
4. Ermina Šimenc   Razrednik
5. a Estera Stojko   Razrednik
5. b Metka Bogataj   Razrednik
  Saša Kristan   RAP, TJA
1. in 2. POŠ Ana Kreč   Razrednik
4. in 5. POŠ Agnes Pajsar Korenč   Razrednik
4. in 5. POŠ Mihaela Kavčič   GUM
  Oblak Nives   N1A
       

PREDMETNA STOPNJA

Učitelj Razrednik Gov. ura Predmet
Amalija Lazar Bevc 8. A   SLJ, TJA
Mojca Klemen 9.   TJA
Robert Grom     ŠPO
Brigita Šubic  8. B   MAT, FIZ
Ljudmila Treven   Četrtek, 2. šolska ura SLJ, ZGO
Alenka Šemrov     NEM
Kaja Erčulj Rogel     GOS, SPH
Bojana Škrlj     GUM
Urška Košak 7. a   KEM, BIO, NAR, POK
Majda Prebil     GEO
Nataša Kristanc     Svetovalna delavka
Matic Karče 6. a   NRA, LUM, TIT
Dejan Žujić 6. b   ŠPO