Vizitka

Naslov:
OŠ Rovte
Rovte 90a
1373 Rovte

Elektronska pošta šole:   osrovte@osrovte.si
Spletna stran:  www.osrovte.si

Matična številka: 5912792
Davčna številka: 57121133
Račun pri UJP: 01264-6030666394

Ravnatelj: Mitja Turk, telefon: /01/ 750-3025

Tajništvo: telefon: /01/ 750-3024 fax: /01/ 750-3018

Računovodstvo: Branka Petkovšek, 01/750-3024

Poslovna sekretarka: Bojana Leskovec

Zbornica: telefon: /01/ 750-3019

Mobilni telefon zbornica: 040-206-410

Šolska kuhinja: elektronski naslov, telefon: /01/ 750-3147

Svetovalna služba: Nataša Kristanc, univ. dipl. psih in  Teja Žakelj, univ. dipl. prof. def.

Knjižnica: Majda Prebil

PODRUŽNIČNA ENOTA VRH SVETIH TREH KRALJEV

Vrh Svetih Treh Kraljev 19, 1373 Rovte
Vodja podružnične enote: Mihaela Kavčič

telefon: 070 -159 – 919

OSTALI ZAPOSLENI:

David Možina
hišnik
Brigita Treven kuharica
Simona Tomazin kuharska pomočnica in čistilka
Silva Trček
čistilka
Nada Kogovšek čistilka
Marta Grof gospodinja POŠ VRH SVETIH TREH KRALJEV