9. a razred

OSNOVNI PODATKI O RAZREDU
Razrednik:Mojca Klemen
Nadomestni razrednik:Urša Novak
Število učencev:14
Dopoldanske govorilne ure:ČET, 11.05 – 11.50