Svetovanje

Zakon o preprečevanju nasilja v družini

Pedagoški delavci smo po 6. členu Zakona o preprečevanju nasilja v družini dolžni prijavljati sum nasilja v družini.

Šolski delavci bomo v primeru zaznave suma nasilja v družini delovali v skladu s Pravilnikom o obravnavi nasilja v družini za vzgojno-izobraževalne zavode objavljenim v Uradnem listu RS št. 104/2009 z dne 18.12. 2009.

Protokol ob zaznavi in za obravnavo medvrstniškega nasilja

»Navodila s priročnikom za obravnavo medvrstniškega nasilja v vzgojno-izobraževalnih zavodih« so nastala z namenom, da zaposlenim v javnih vzgojno-izobraževalnih zavodih in zasebnih vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki izvajajo javno veljaven program, pomagajo bolje razumeti pojav nasilja med vrstniki ter se ustrezno in učinkovito odzivati oziroma ukrepati ob zaznavi medvrstniškega nasilja, še posebno v primerih hujših oblik nasilja.