3. a razred

OSNOVNI PODATKI O RAZREDU
Razrednik:Špela Moravec
Nadomestni razrednik:Saša Kristan
Število učencev:25
Dopoldanske govorilne ure:TOR, 7.30 – 8.15