3. a razred

OSNOVNI PODATKI O RAZREDU
Razrednik:Jasmina Buh
Nadomestni razrednik:Špela Moravec
Število učencev:19
Dopoldanske govorilne ure:ČET, 10.15 – 11.00