Učne težave

Kaj so učne težave?

 

Učne težave delimo na splošne in specifične, oboje pa se razprostirajo na kontinuumu od lažjih, zmernih do izrazitih; od enostavnih do kompleksnih ter od kratkotrajnih do tistih, ki trajajo vse življenje. Nekateri učenci imajo samo splošne učne težave, nekateri le specifične, mnogi pa imajo težave obeh vrst.

(povzeto po: Koncept dela Učne težave v osnovni šoli).