Ponudba izbirnih vsebin na OŠ Rovte v šolskem letu 2019/2020

7. razred 8. razred 9. razred
Nemščina 1 Nemščina 2 Nemščina 3
Verstva in etika 1 Verstva in etika 2 Verstva in etika 3
Šport za sprostitev Izbrani šport – nogomet Ples
Sodobna priprava hrane Poskusi v kemiji Retorika
Likovno snovanje 1 Likovno snovanje 2 Likovno snovanje 3

Učiteljski zbor OŠ Rovte

Morda vam bo všeč tudi...