Vpis v 1. razred

Vpis prvošolcev za šolsko leto 2022/2023 bo potekal od 9. do 17. februarja 2022. Starši in bodoči prvošolci boste k vpisu vabljeni pisno, po pošti.

V skladu z Zakonom o osnovni šoli morate starši v šolo obvezno vpisati vse otroke, ki bodo v koledarskem letu 2022 dopolnili 6 let (rojeni od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016).

Če želite otroka vpisati na osnovno šolo, ki ne spada v šolski okoliš vašega stalnega/začasnega prebivališča, morate na matični šoli vpis v 1. razred kljub temu izvesti, nato pa v roku 14-ih dni posredovati prošnjo za prepis otroka na želeno šolo.

Nataša Kristanc, svetovalna delavka

Morda vam bo všeč tudi...