Program dela

LETNI PROGRAM DELA SUŠ ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021

 • organizacija in izvedba šolskega parlamenta,
 • spodbujanje mentorstva – starejših učencev mlajšim predstavnikom SUŠ-a,
 • izvedba solidarnostnih akcij (izvedli bomo dve humanitarni akciji zbiranja hrane za pomoči potrebne družine, zbirali bomo zamaške),
 • pomoč in sodelovanje pri zbiralnih akcijah,
 • zbiranje pripomb in predlogov oddelčnih skupnosti v zvezi s programom pouka, dnevov dejavnosti, ekskurzij, interesnih dejavnosti, prireditev in drugih dejavnosti, ki jih organizira šola,
 • spremljanje uresničevanja pravic in dolžnosti učencev ter opozarjanje ravnatelja in svet šole na morebitne kršitve pravic učencev,
 • zbiranje in oblikovanje predlogov za pohvale in priznanja učencem,
 • obveščanje učencev o dejavnostih SUŠ,
 • izvedba izmenjevalnice knjig,
 • izvedba izmenjevalnice igrač,
 • izvedba okrasitve šole v prazničnem času,
 • izvedba okrasitve avle v pomladanskem času.

Pri uresničevanju svojih idej Skupnost učencev Osnovne šole Rovte sodeluje z ravnateljem, učiteljskim zborom, delavci šole, županom ter Centrom za socialno delo.

Učiteljski zbor, svet staršev in svet šole vsaj enkrat letno obravnavajo predloge, mnenja in pobude učencev, ki so jih oblikovali v skupnosti učencev šole ali šolskem parlamentu.

Rovte, 16. 09. 2020                                                             Mentorica SUŠ-a: Teja Žakelj