Dan odprtih vrat slovenskega gospodarstva

Nekatera slovenska podjetja bodo v četrtek, 27. 11. 2014, odprla svoja vrata za učence, starše in učitelje osnovnih šol. Pobudnik akcije je Gospodarska zbornica v sodelovanju z Zavodoma RS za zaposlovanje in šolstvo.

Namen te akcije je približati poklice, ki so manj vidni in znani, mladim in njihovim staršem.V gospodarstvu še vedno opažajo, da imajo mladi in njihovi starši velikokrat napačne predstave o poklicih v nekaterih panogah. Ohranile so se predstave o zelo težkih delovnih pogojih in nezanimivih področjih dela. S tehnološkim razvojem se spreminjajo procesi dela, spreminjajo se delovna mesta in večajo se možnosti za razvoj kariere v slehernem delovnem okolju.

Učenci zaključnih razredov osnovne šole in njihovi starši ste pogosto v veliki stiski, ko se odločate o vpisu v srednješolske programe. Pri vsakem odločanju velja, da je osnova za dobro odločitev ta, da imamo dovolj ustreznih informacij. Učencem in staršem želimo ponuditi možnost, da pridobite čim več informacij o poklicih, delovnih pogojih in načrtih podjetij v vašem okolju. Čas bo tudi za vprašanja obiskovalcev.

Podjetja bodo odprla svoja vrata 27. novembra 2014 ob 16. uri, tako da boste učence na ogled podjetij lahko pospremili starši.

Podrobnejše informacije o projektu so na voljo na spletnih straneh:

GZS: www.gzs.si/slo,                    ZRSZ: www.ess.gov.si,                 ZRSŠ: www.zrss.si.

Za uspešno organizacijo obiska potrebujemo število udeležencev za vsako podjetje, ki ga želite obiskati. V prilogi najdete seznam podjetij v vašem okolju, kjer bo možen ogled.

Priloga: Seznam podjetij

Do 15. novembra 2014 javite šolski svetovalni službi, katero podjetje boste obiskali, tako da to označite na prilogi in jo izpolnjeno vrnete v šolo.

Lep pozdrav!

GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE

ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ŠOLSTVO

ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE

Morda vam bo všeč tudi...