Štipendije za deficitarne poklice

Vlada Republike Slovenije je sprejela Politiko štipendiranja (2015 – 2019), kjer so opredeljena področja, ki jih bo vlada spodbujala preko politike štipendij za deficitarne poklice. Na podlagi sprejete politike štipendiranja bo javni sklad objavil razpis za štipendije za deficitarne poklice.

Namen štipendij za deficitarne poklice je spodbujanje mladih za izobraževanje za tiste poklice, za katere je na trgu zaznati razkorak med trenutnim in prihodnjim številom razpoložljivih kadrov in predvideno ponudbo delovnih mest.

Štipendija za deficitarne poklice znaša 100 EUR mesečno in se lahko dodeli istočasno z vsemi štipendijami (državno in Zoisovo), razen s kadrovsko štipendijo.

V letih 2015–2019 bo Slovenija za deficitarne poklice vsako leto zagotavljala 1,2 mio EUR. Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije bo vsako leto objavil javni razpis za dodelitev do 1.000 štipendij za deficitarne poklice. V javnem razpisu za posamezno šolsko leto bo sklad glede na stanje na trgu dela in vpis v posamezne izobraževalne programe v preteklih šolskih letih določil izobraževalne programe, za katere se dodeljujejo deficitarne štipendije.

Vlada želi s tovrstnimi štipendijami:

• zagotavljati ustrezni kader na trgu dela glede na povpraševanje delodajalcev,
• spodbujati vpis na vrste in področja izobraževanja, ki pospešujejo gospodarski razvoj in izboljšujejo zaposljivost,
• spodbujati  vpise v izobraževalne programe srednjega poklicnega in  strokovnega izobraževanja,
• promovirati poklicno in strokovno izobraževanje.

Več o tem in vse nadaljnje informacije tu.

Morda vam bo všeč tudi...