6. b razred

OSNOVNI PODATKI O RAZREDU
Razrednik:Katarina Lednik
Nadomestni razrednik:Teja Žakelj
Število učencev:17
Dopoldanske govorilne ure:SRE, 9.10 – 9.55