Dopoldanske gov. ure 18/19

RAZREDNA STOPNJA

Razred Razrednik Gov. ura Predmet
1. Metka Bogataj Torek,
11.05 – 11.50
Razrednik
2.a Aleksandra Urbas Petek,
09.10 – 09.55
Razrednik
2.b  Jasmina Buh Torek,
08.20 – 09.05
Razrednik
3. Petra Jenko Lukan Ponedeljek,
11.55 – 12.40
Razrednik
4. Ermina Šimenc Ponedeljek,
11.05 – 11.50
Razrednik
5. Marija Loštrek Žižek Petek,
09.10 – 09.55
Razrednik
Nives Malovrh Petek,
11.55 – 12.40
RAP, TJA
1. in 2. POŠ Špela Godeša Ponedeljek,
10.25 – 11.10
Razrednik
3. in 4. POŠ Ana Kreč Petek,
11.15 – 11.55
Razrednik
3. in 4. POŠ Mihaela Kavčič Sreda,
10.25 – 11.10
Vodja POŠ
OPB Štrbenk Urša
Treven Lucija
Plečnik Teja
Po dogovoru /

PREDMETNA STOPNJA

Učitelj Razrednik Gov. ura Predmet
Amalija Lazar Bevc
Mojca Klemen 9. Torek,
10.15 – 11.00
TJA
Robert Grom 6. Sreda,
10.15 – 11.00
ŠPO
Brigita Šubic  8. Torek,
11.05 – 11.50
MAT, FIZ
Ljudmila Treven Petek,
11.05 – 11.50
SLJ, ZGO
Alenka Šemrov Ponedeljek,
11.05 – 11.50
NEM
Teja Plečnik Po dogovoru
Maruša Trošt Ponedeljek,
09.10 – 10.50
SLJ
Ana Celin Lenarčič Ponedeljek,
11.05 – 11.50
GUM
Urška Košak 7. Ponedeljek,
10.15 – 11.00
KEM, BIO, NAR, GOS, POK, SPH
Majda Prebil 09.10 – 9.55 GEO
Anja Podvratnik Teja Žakelj Po dogovoru DSP
Nataša Kristanc Po dogovoru Svetovalna delavka
Matic Karče Po dogovoru NRA, LUM, TIT
Mitja Turk Sreda,
09.10 – 09.55
Ravnatelj, MAT