7. a razred

OSNOVNI PODATKI O RAZREDU
Razrednik:Urška Košak
Nadomestni razrednik:Ljudmila Treven
Število učencev:26
Dopoldanske govorilne ure:PON, 9.10 – 9.55