8. a razred

OSNOVNI PODATKI O RAZREDU
Razrednik:Amalija Lazar Bevc
Nadomestni razrednik:Bojana Škrlj
Število učencev:14
Dopoldanske govorilne ure:SRE, 10.15 – 11.00