Prijava in odjava

Sestavine za pripravo obrokov se na naši šoli naročajo vnaprej, zato je morebitno odsotnost ali prijavo otroka na malico in/ali kosilo potrebno sporočiti vnaprej. Obrazca za prijavo in odjavo najdete na dnu te strani.

ODJAVA OD OBROKOV

V primeru, da otroka ni v šolo zaradi bolezni, koriščenja dopusta, zdravniških pregledov in nepričakovanega predčasnega odhoda domov,  ste starši dolžni odjaviti otroka od malice in kosila, saj vam bomo v nasprotnem primeru obroka zaračunali. Enako velja tudi za starše otrok, katerim je dodeljena SUBVENCIONIRANA PREHRANA, sicer bo šola obroke zaračunala v primeru odsotnosti otroka, če jih ne bodo pravočasno odjavili.

Starši odjavo od obrokov sporočite do 7.30 ure, in sicer na naslednje načine:

  1. Po elektronski pošti: kuhinja.osljrov@guest.arnes.si
  2. Na telefonsko številko: 01/ 750-3147
  3. Otrokom od 1.–4. razreda napišite odjavo v beležko, ki jo naj zjutraj pokaže vodji kuhinje, ga. Brigiti Treven.
  4. Otroci od 5.–9. razreda pa se lahko sami odjavijo pri vodji kuhinje en dan prej oziroma najkasneje do 8.00 istega dne. Kasnejših odjav od kosila ne bomo mogli upoštevati.

Pozor! 

Odjava obrokov ni naloga razrednikov ampak dolžnost staršev.

 PRIJAVA NA KOSILO

Prijavo otroka na redno kosilo starši opravijo preko posebnega obrazca, ki ga junija šola pošlje domov preko otroka. Izpolnjene obrazce je potrebno vrniti v dogovorjenem roku oziroma najkasneje do 31. avgusta.

Prijava na izredno kosilo (npr. ko ima otrok še dodatne dejavnosti v popoldanskem času) pa poteka na enak način kot zgoraj opisana odjava.

Prosimo, da se strogo držite ur in omenjenih načinov odjave/prijave ter se s tem izognete nepotrebnemu plačilu oz. slabi volji.

Kaja Erčulj Rogel,

vodja šolske prehrane