5. b razred

OSNOVNI PODATKI O RAZREDU
Razrednik:Metka Bogataj
Nadomestni razrednik:
Število otrok:14
Dopoldanske govorilne ure:TOR, 9.10 – 9.50