8. b razred

OSNOVNI PODATKI O RAZREDU
Razrednik:Brigita Šubic
Nadomestni razrednik:
Število učencev:14
Dopoldanske govorilne ure: