Eko krožek

Eko krožek je namenjen učencem od 4. do 7. razreda.  Učenci sodelujejo v različnih projektih. Izvajali bomo različne poskuse, ki so povezani z vodo, energijo, odpadki in življenjsko pestrostjo. Eko krožek se izvaja po dogovoru z učenci.