Neobvezni izbirni predmeti za bodoči 4. r

V šolskem letu 2016/17 bomo učencem bodočega 4. r ponudili dva neobvezna izbirna predmeta. Izvajal se bo samo en predmet, v kolikor bo zanj vsaj 12 prijavljenih učencev.

Računalništvo      Nemščina

Morda vam bo všeč tudi...