Zapisniki

Šolsko leto 2020/21:

1. sklic 2. sklic

Šolsko leto 2019/20:

1. sklic 2. sklic       3. sklic     4. sklic otroški parlament

Šolsko leto 2018/19:

1. sklic 2. sklic           3. sklic 4. sklic

Šolsko leto 2017/18:

1.sklic  2. sklic            3. sklic 4. sklic

Šolsko leto 2016/17:

1. sklic 2. sklic            3. sklic 4. sklic otroški parlament


Šolsko leto 2015/16:

1. sklic 2. sklic            3. sklic 4. sklic otroški parlament

Šolsko leto 2014/15:

1. sklic 2. sklic 3. sklic 4. sklic otroški parlament